ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ

free website design templates

Фізична особа-підприємець Роман Ю.С. (ЄДРПОУ 3119506151) далі «Виконавець», з одного боку, публікує ці Умови, які є публічною офертою (пропозицією) по створенню для «Замовника» з іншого боку, а разом іменовані Сторони, веб-сайту відповідно до зразків, представлених Виконавцем, здійснює роботи з створення, доопрацювання (просування) веб-сайту, його технічної та інформаційної підтримки, пошукової оптимізації та розробки дизайн-макетів, згідно умов Договору, Технічного завдання або опитувального листа Замовника (бриф), надає в повному обсязі спектр робіт з розміщення сайту в мережі Інтернет його управління і підтримки.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Терміни та визначення, що застосовуються в даному Договорі, використовуються в такому їхньому значенні:

 • Оферта — це документ, що містить адресовану невизначеному колу осіб пропозицію укласти договір оплатного надання послуг з доопрацювання (просування) веб-сайту, його технічної та інформаційної підтримки та пошукової оптимізації, розробки дизайн-макетів (далі — Договір), визначає умови, викладені нижче та опубліковані в мережі Інтернет за адресою: http://roman.im/public-offer.html
 • Акцепт оферти — повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення Замовником дій, передбачених цією Офертою. 
 • Виконавець — ФОП Роман Ю.С., що надає послуги з доопрацювання (просування) веб-сайту, його технічної та інформаційної підтримки та пошукової оптимізації на умовах, викладених у цій оферті. 
 • Замовник — особа, що прийняла (акцептувала) публічну пропозицію (оферту) про укладання даного Договору. 
 • Веб-сайт — сукупність програмно-апаратних засобів для ЕОМ, що забезпечують публікацію для загального огляду даних про Замовника в Інтернеті. Сайт доступний за унікальною електронною адресою або її літерним позначенням. Може містити графічну, текстову, аудіо-, відео-, а також іншу інформацію, що записана та читається за допомогою ЕОМ.
 • Шаблонний веб-сайт — сайт із типовим розташуванням блоків навігації та інформації.
 • Лендинг — односторінковий сайт, призначений для збирання контактних даних цільових користувачів.
 • Послуга — послуга з розробки, доопрацювання (просування) веб-сайту, його технічної та інформаційної підтримки та (або) пошукової оптимізації та (або) контекстної реклами, а також інші послуги, визначені тарифами Виконавця, яка надається за заявкою Замовника.
 • Доопрацювання веб-сайту — комплекс технічних робіт, що проводяться над веб-сайтом і його вихідним кодом, спрямованих на модернізацію його функціонала.
 • Технічна та інформаційна підтримка веб-сайту — комплекс робіт, що проводяться на веб-сайті, спрямованих на оновлення його вмісту: текстів, фото.
 • Пошукова оптимізація веб-сайту — комплекс робіт, що проводяться над веб-сайтом замовника та в мережі Інтернет, спрямованих на зростання займаних позицій веб-сайту Замовника в пошукових системах Яндекс і Google.
 • Дизайн (Дизайн-концепція) веб-сайту — унікальне графічне оформлення Сайту та способи подання інформації.
 • Дизайн-макет — графічна інтерпретація задач замовника для рекламних цілей.
 • Контекстна реклама — реклама, показ якої здійснюється на веб-сторінках пошукових систем Яндекс і Google і на сайтах-партнерах за ключовими запитами, погодженими між Замовником і Виконавцем.
 • Рекламне оголошення — текстове оголошення, банер, що містить рекламну інформацію, в тому числі графічне або анімаційне зображення, а також підпис та (або) гіперпосилання.
 • Рекламні послуги — послуги з розміщення рекламних матеріалів у вибраних Замовником системах контекстної реклами з метою збільшення числа відвідувачів веб-сайту Замовника.
 • Розміщення інформаційних (рекламних) матеріалів з використанням сервісу розміщення Контекстної реклами — послуги зі створення рекламних оголошень, подальшого їх розміщення через інтерфейс системи контекстної реклами, а також комплекс заходів, спрямованих на підготовку рекомендацій з поліпшення рекламних оголошень, збирання та обробку статистичних даних.
 • Розробка веб-сайту — послуга з розробки Виконавцем веб-сайту на підставі Брифа та подальше передання Замовнику обмежених, невиключних, таких, що діють протягом усього строку дії даного публічного договору, прав на використання дизайну сайту.
 • Оренда шаблонного веб-сайту — послуга з надання Замовнику обмежених, невиключних, таких, що діють протягом усього строку дії даного публічного договору, прав на використання шаблонного веб-сайту.
 • Оренда лендингу — послуга з надання Замовнику обмежених, невиключних, таких, що діють протягом усього строку дії даного публічного договору, прав на використання лендингу.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • 1.1 Ці Умови відповідно до ст. 633, 647 Цивільного Кодексу України є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу невизначеного кола фізичних та (або) юридичних осіб, що містить істотні умови договору на здійснення робіт.
 • 1.2 Повним і беззастережним акцептом дійсної оферти є будь-які дії з боку осіб, які заявили про свій намір скористатися роботою Виконавця, а також здійснили конкретні дії, спрямовані на виконання зазначених в даній оферті умов, а також котрі робили інші дії, що підтверджують наміри особи скористатися роботами, наданими виконавцем.
 • Фактом, що підтверджує висновок публічного договору з боку Замовника, є оформлення ними замовлення на сайті Виконавця за контактами (телефон, E-mail, Скайп зв’язок, програми обміну миттєвими повідомленнями і т.д), зазначених за адресою: http://roman.im/ на здійснення робіт Виконавця та їх подальша оплата (або післяоплата, якщо так домовились Сторони).
 • 1.3. Заключення публічного договору проводиться шляхом приєднання Замовника до договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
 • 1.4. Публічний договір, вчинений в вищеописаному порядку, вважається укладеним в простій письмовій формі, не потребує оформлення на паперовому носії та має повну юридичну силу.
 • 1.5. З моменту здійснення акцепту Замовник вважається таким, що ознайомився і погодився з цією офертою і відповідно до Цивільного Кодексу України вважається таким що набув з Виконавцем договірних відносин відповідно до цих Умов.
 • 1.6. Обов’язки Виконавця обмежуються умовами цієї оферти, зокрема, в обов’язки Виконавця не входить виконання робіт Замовнику з надання доступу в мережу Інтернет. Доступ до мережі Інтернет Замовник забезпечує за свій рахунок самостійно.
 • 1.7. Виконавець має право змінити або доповнити ці Умови в будь-який момент як з повідомленням Замовників, так і без нього (в залежності від серйозності змін). Чинна редакція Договору-оферти завжди знаходиться на сайті Виконавця за адресою: http://roman.im/public-offer.html.

КОНТАКТНА ФОРМА

Давайте нарешті знайомитись!

© Copyright 2020 - All Rights Reserved